Badania przekazu uzdrawiania

<Uzdrawianie poprzez modlitwę i dotyk dłoni ma swoją długą historię. Relatywnie niedawno jednak zajęła się nim nauka. To właśnie badania naukowe potwierdzają moc uzdrawiania przez dotyk i modlitwę.

Na przykład Elizabeth Rauscher, fizyk nuklearny badała zdolność oddziaływania uznanej bioenergoterapeutki Olgi Worrell na bakterie hodowane w specjalnych zbiornikach laboratoryjnych. Olga trzymała zbiornik z bakteriami w rękach i starała się wpłynąć na ich rozmnażanie, przyśpieszając je lub opóźniając.  Później dr.Rauscher obliczyła populację bakterii by sprawdzić wpływ dotyku bioenergoterapeutki. Okazało się, że pani Worrell istotnie potrafi wpłynąć na rozmnażanie bakterii, tak, jak tego pragnie.  By utrudnić zadanie, dr. Rauscher umieściła bakterie w środowisku biochemicznym, które także opóźniało lub przyspieszało ich rozrost. Przekonała się, że dotyk pani Worrell może zneutralizować wpływ tych czynników. Przykładowo, bakterie umieszczone w środowisku zawierającym antybiotyki mają kilkakrotnie większe trudności w rozmnażaniu niż zwykle. A jednak pani Worrell kładąc dłonie na zbiornikach z narażonymi na niebezpieczeństwo bakteriami, zwiększyła w istotny sposób szanse ich przetrwania w niegościnnym środowisku.

Dalszego dowodu na poparcie tezy, że dotyk dłoni ma moc oddziaływania na cząstkowy poziom organizmu dostarczył niezwykły eksperyment Stephena Schwartza, kierownika innowacyjnej organizacji naukowej The Mobius Society. Eksperyment sprawdzał wpływ dotyku bioenergoterapeuty na strukturę cząsteczek wody. Poszczególni bioenergoterapeuci kładli dłonie na chorych pacjentach. Podczas tego zabiegu nosili specjalne rękawiczki z wszytymi zbiorniczkami z destylowaną wodą. Później przeprowadzono analizę spektrofotometryczną struktury materiału poprzez analizę częstotliwości promieni podczerwonych, odbijanych przez ów materiał. Wyniki analizy pokazały, że woda zawarta w rękawiczkach bioenergoterapeutów została zmieniona na poziomie cząsteczkowym. Energia uzdrawiania zmieniła naturę powiązań międzyatomowych tlenu i wodoru w cząsteczkach wody. Powyższe badania odnosiły się do bezpośredniego przekazu energii uzdrawiania poprzez dotyk.

Taki same rezultaty osiąga uzdrawianie poprzez przekaz myśli czy modlitwy. Wiąże się to bardzo ściśle z psychokinetyczną siłą umysłu panującego nad materią, zdolną zapanować nad chorobą. Badania te pokazują, że wyniki uzdrawiania przez dotyk i myśl nie zależą od wiary wyznawanej przez człowieka. Nie chodzi tu o efekty psychologiczne, takie jak pozytywne myślenie czy czynnik placebo. Dzięki tym badaniom przekonujemy się, że ludzie potrafią przekazać energię uzdrawiania, która wpływa na samą strukturę cząsteczek. Potwierdzają pogląd Cayce’a, że pobudzenie sił uzdrawiania wynika z natury samych sił cząsteczkowych!>

EDGAR CAYCE O Potędze Duszy

Henry Reed

12705444_1052530464813712_6966955172169802149_n