Jak działa terapia dotykowa

„Zmysł dotyku jest najbardziej intymną formą komórkowej komunikacji jakiej można doświadczyć… Akt dotykania jest aktem poznawania. Skóra, największy organ ciała, jest pochodną żywiołu powietrza. Powietrze związane ze zmysłem dotyku pozwala na zaistnienie przestrzeni i ruchu. Skóra jest wrażliwa zarówno na to, co fizyczne jak i energetyczne. Wyciągamy dłoń, aby poznawać, odkrywać. Jednak zmysł dotyku może być wyrażony na wiele sposobów. Rozumiemy go lepiej, kiedy zagłębiamy się w swoją ekspresję i jego doświadczenie. Skórę traktujemy jako granicę, która nas określa, ale jest to powierzchnia, która w rzeczywistości pozwala nam kontaktować się z bardziej subtelnymi wymiarami. Ona nie jest oddzielona od całej reszty. Jest pomostem pomiędzy wszystkim.

Częściowym powodem, dla którego doświadczamy bycia człowiekiem jest poznawanie różnych zmysłów. One są częścią naszej ścieżki przypominania. W momencie oddzielenia od Boskiej Esencji, znanej również jako całkowita JEDNOść wszystkiego, co istnieje, pojawia się poczucie odłączenia od świadomej zdolności telepatii i empatii. Dlatego dotyk jest najwspanialszą transmisją ducha i świadomości oraz zostaje przekazany jako energia, niezależnie od tego, czy zachodzi fizyczne odczucie dotyku czy nie. W istocie zawsze jesteś w kontakcie (ang. gra słów – w kontakcie – in touch – dosłownie – w dotyku). Oddech jest splotem dotyku i powietrza. Oddychanie wykonywane świadomie i jako technika jest duchową ścieżką prowadzącą do pełnej integracji wszystkich poziomów. Oddech pozwala na kontakt widzialnego z niewidzialnym, które są jednością.

Przyjemność jest boskim prawem każdej istoty. Dotyk jest zmysłem, który pomaga ci mieć stały dostęp do tego uczucia. Przyjemność wyzwala wyższą wibrację, pozwalając, aby dotyk integrował uczucia przyjemności, radości, ekstazy i miłości, nieustannie wpisując je w świadomość.  To zaś daje podstawę do kreowania przyjemności w życiowych doświadczeniach….

Komunikaty pojawiają się zawsze – to ty blokujesz się przed tym, żeby w pełni być ich świadomym z powodu własnych barier. Nie „dotykając” danej wiadomości i nie pozwalając, aby ona cię „dotknęła”, uniemożliwiasz jej wejście do ciała, gdzie może zostać rozpoznana jako to, czym jest naprawdę i gdzie w tobie pojawi się jej oddźwięk.

W tym przypadku bardzo ważny jest czakram serca. To tu mieści się esencja twojej zdolności kochania  i miłości. Jeśli rozpoznasz  i poczujesz tę energię w sobie, będziesz ją widział we wszystkim na zewnątrz. Będziesz dotykał wszystkiego energią otwartej serdeczności . Wszelkie rzeczy ożywione i nieożywione składają się z energii. Serce ma nieskończoną zdolność kochania i współodczuwania. Z natury wie, że jest Jednym ze wszystkim. Musisz się po prostu przebudzić na jego esencję. Jedyne czego potrzebujesz to wzrastać w miłości…Poprzez dotyk łączysz się z Nią ponownie oraz z częścią siebie we wszystkim. …”

„Rozmowy z Wszechświatem”

Simran  Singh