Polaryzacja naszego ciała

Organizm ludzki, podobnie jak każdy inny żywy organizm w wyniku zachodzących w nim procesów fizykochemicznych wytwarza określony potencjał energetyczny, który na zasadzie sprzężenia zwrotnego sam wspomaga z kolei te reakcje. Nasze ciało to niezwykle skomplikowana siłownia z niezliczonymi rozdzielniami, zwrotnicami i bezpiecznikami. Każda jego komórka znajduje się pod pewnym napięciem i wytwarza swoje pole magnetyczne, czyli jest spolaryzowana.

Pole magnetyczne miliardów komórek naszego ciała sumując się, powoduje polaryzację całego organizmu – granica przebiega wzdłuż kręgosłupa. Biegunowość tej polaryzacji jest uzależniona od płci. Męska polaryzacja to + po prawej stronie ciała, a – po lewej . Żeńska natomiast jest odwrotna. Jednak jak wiadomo, od każdej reguły zdarzają się wyjątki. Polaryzacja nie musi być stała, w pewnych sytuacjach może się zmieniać na odwrotną lub jednobiegunową, co nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Zmiana może nastąpić w wyniku silnego stresu, wypadku, uderzenia, czyli gwałtownego wzrostu napięcia psychicznego i dotkliwego bólu w konkretnym miejscu. W „podstacji” energetyzującej w tym miejscu „przepalają się wówczas bezpieczniki” i następuje blokada przepływu energii, czyli tzw. krótkie spięcie.

Nasze ciało to maszyna elektryczna pracująca na ciekłym kwarcu. Wypełnia je skomplikowana sieć przezroczystych kanalików, którymi przepływają bioprądy. Cała ta sieć energetyczna posiada punkty kontrolne, które czuwają nad prawidłowością przepływu i działają jak bezpieczniki z ciekłego kwarcu. W większości przypadków są to znane powszechnie punkty akupunkturowe i akupresurowe.

W sytuacjach awaryjnych następuje skokowy wzrost napięcia bioprądu w odpowiednim obwodzie, wtedy stosowne bezpieczniki przerywają przepływ energii, a ciekły kwarc przechodzi w postać mikroskopijnych kryształków. Nawet niewielki nacisk na taki punkt powoduje charakterystyczny ból, gdyż kryształki kłuj nasze tkanki… Po zabiegu specjalnego energetycznego masażu ból ustępuje i przepływ energii zostaje wznowiony. Skrystalizowany ciekły kwarc wchłania się do krwi i jest wydalany z moczem lub odkłada się w organizmie (kamica) i zalega w stawach, wzmagając bóle reumatyczne.

Poważniejsze awarie systemu energetycznego organizmu mogą spowodować centralną blokadę i zmianę polaryzacji na przeciwną, a nawet na jednobiegunową – dodatnią lub ujemną. Człowiek z jednorodną polaryzacją jest podatny na wszelkie choroby, robi się apatyczny, często popada w depresję, a jego organizm zaczyna szwankować.

Osoba z odwróconą polaryzacją  zwykle nie odczuwa żadnych dolegliwości i może przeżyć całe życie nic o tym nie wiedząc. Fakt ten nakłada na organizm tylko jedno może spłodzić potomstwa. Przywracanie prawidłowej polaryzacji może być obok innych istotnym czynnikiem w leczeniu bezpłodności.

Jail Kubacka

Lecznicza potęga myśli

562383_356328421095581_1016346402_n