Regulamin

&1 Informacje ogólne

1. Strona pod adresem baguio.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

2. Administratorem Strony jest Ewa Kenig.

3. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno-promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług oraz oferty baguio.pl.

&2 Dane osobowe

1. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Ewa Kenig.

2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

3. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w &2 pkt. 2, jest realizowane poprzez wysłanie na adres info@baguio.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

&3 Inne postanowienia

Wszelkie uwagi, zapytania i sugestie dotyczące strony i świadczonych usług prosimy zgłaszać nad adres email: info@baguio.pl