Szersze spojrzenie na siebie i rzeczywistość

Na wyższej częstotliwości będziesz w stanie dostrzec wewnętrzny, niematerialny świat, składający się z doznań i odczuć, myśli i mądrości lub wyobraźni oraz energii, które stanowią dodatkowy wymiar fizycznego ja i znanej ci rzeczywistości. Na tym poziomie będziesz postrzegać siebie jako istotę wypełnioną  świadomością – i – energią, która nie ma formy i jest intymnie związana z rzeczywistością, która również składa się ze świadomości – i – energii. Życie będzie się działo w chwili obecnej, o wiele szybciej.

Wraz ze zwiększającą się częstotliwością rozszerzy się też twoja percepcja. Zauważysz, że wewnętrzna, niematerialna rzeczywistość idealnie pokrywa się z tą zewnętrzną, materialną. Dwa światy są równoległe i wzajemnie się przeplatają, a wspólnota między nimi sprawi, że doświadczysz własnego ja i rzeczywistości w nowy sposób. Świat materialny i niematerialny istnieją jednocześnie, w tej samej chwili i nie da się ich rozdzielić. Przyczyna i skutek następują tak szybko, że stają się jednością. Takie połączenie sygnalizuje przejście do nowego wymiaru rzeczywistości i tę właśnie zmianę nazywamy transformacją.

Dzięki transformacji będziesz postrzegał samego siebie jako duszę, a swoje DNA, ciało i umysł jako funkcje, które wykrystalizowały się z mądrości i wspomnień płynących z duszy. Rzeczywistość może wypływać zarówno z twojej własnej świadomości – i energii, jak i ze świadomości wszystkich istot…

Również dzięki medytacji można podwyższyć swoją częstotliwość i wyjść poza zwyczajne postrzeganie materialnej rzeczywistości, odrzucając wtedy pojęcia typu; ja, mnie i moje. Ułatwia to poszerzenie percepcji i doświadczanie głębszego sensu własnego istnienia. Odwracając swoją uwagę od swojej małej indywidualności i od świata, zaczynasz widzieć ludzi i możliwości, które dotychczas wykluczałeś, których nie byłeś w stanie doświadczyć i poznać. Kiedy z powrotem uwzględnisz je w swojej rzeczywistości, pogłębi się twoja percepcja. I żadne doświadczenie nie powinno być wywyższane nad inne, że jeżeli nic nie jest wyjątkowe, to wszystko jest wyjątkowe. Jeżeli nie przywiązujesz się do konkretnej rzeczywistości i nie odrzucasz innej, jesteś otwarty na postrzeganie i doznawanie wszystkiego i czegokolwiek.

Penney Peirce

Rewolucja w postrzeganiu rzeczywistości

11150920_854701717928677_2482765592483291910_n