W jaki sposób niepewność blokuje prawdę

<Pierwszym krokiem powinno być uzdrowienie destrukcyjnych wspomnień serca, bo to one sprawiają, że wierzysz w coś, co nie jest prawdą. Jak się to nazywa? Niepewność i poczucie zagubienia. Jaki jest skutek poczucia zagubienia? Wybór niewłaściwej drogi. Wiara w prawdę daje nam poczucie, że „Wiem, że to właściwe!>. Ale kiedy wierzymy w coś, co nie jest prawdą, czujemy się zagubieni i nie wiemy, w jakim kierunku podążać. Poczucie zagubienia powodowane jest trzema czynnikami. Pierwszy z nich to wspomnienia komórkowe, które są wzajemnie sprzeczne. Innymi słowy głosy z przeszłości mówią ci, co robić. Ale każą ci one robić jednocześnie różne rzeczy. Drugi z nich to konflikt pomiędzy świadomością, a nieświadomością . Trzecia przyczyna poczucia zagubienia to „ogłupienie” wywołane stresem. Stres sprawia, że przestajemy myśleć logicznie lun nasza zdolność rozumowania znacznie słabnie, ponieważ ok.90% z nas nieustannie doświadcza stresu fizjologicznego w jakimś zakresie, nasza zdolność do prawidłowego i jasnego myślenia zmniejsza się w miarę, jak stres się nasila. Czy czujesz się teraz zagubiony? Jeśli tak, to co jest tego przyczyną? U wielu osób występują wszystkie te trzy czynniki jednocześnie, kiedy w twoim sercu są zarówno kłamstwa, w które na pewnym poziomie wierzysz, jak i prawdy, które są w konflikcie z tymi kłamstwami. I jedne i drugie na pewnym poziomie wydają się właściwe. To prowadzi do zagubienia. Takie, czy inne rozwiązanie może nam się bardziej podobać, ale nadal czujemy zagubienie i niepewność. Ale jest sposób, który pozwala wykryć poczucie zagubienia, taki swoisty papierek lakmusowy. To test spokoju. Jeśli określony pogląd lub działanie łączą się z poczuciem spokoju jest to wskaźnik, że wierzę w prawdę w miłości. Jeśli dominują niepokój, smutek, zagubienie, wątpliwości, jeśli odczuwam ucisk w piersiach lun żołądku – to wówczas w moim sercu jest coś, w co wierzę, a co zakłóca moją zdolność do wiary w całą rzeczywistą prawdę. Innymi słowy, nie wierzę w prawdę w miłości i nie osiągnę rezultatów, jakich pragnę. Wiele osób myli też spokój z dwiema innymi rzeczami. Jedną z nich jest szczęście i poczucie zadowolenia z tego powodu, że „wszystko idzie po mojej myśli”. To nie jest spokój, ale sprzyjające okoliczności. Skąd wiadomo, z którą z tych rzeczy masz do czynienia? Czy czujesz ten spokój, nawet jeśli okoliczności są niesprzyjające? Czy też pogrążasz się wtedy w poczuciu zagubienia, depresji i niepokoju? Prawdziwy spokój nie zależy od okoliczności. Drugą rzeczą, którą ludzie mylą ze spokojem jest odrętwienie. „Nie czuję się zagubiony, nie czuję niepokoju, nie czuję lęku, nie czuję bólu… Nie czuję niczego!”. To także nie jest spokój, ale zazwyczaj dowód na silne destrukcyjne wspomnienia komórkowe, tak silne, że twoje serce sprawiło, iż nie czujesz nic, po to abyś przetrwał, bo wszystko, co czułeś powodowało, że bardzo cierpiałeś.  „Prawda cię wyzwoli”… kto to już powiedział? Tak On, Mistrz Jmmanuel zwany Jezusem. >

KODY UZDRAWIANIA