Znaczenie Ery Wodnika cd.

Pojedyncze osoby różnie reagują  jednak na impulsy. Niektórzy odczuwają je jako zagrożenie i uporczywie czepiają się tego, co konwencjonalne oraz bardziej niż dotychczas oddają się materialnym potrzebom i konsumpcji, inni z kolei – nękani wewnętrznym niepokojem – szukają schronienia w instytucjach religijnych, które wyrastają jak grzyby po deszczu i biorą swych zwolenników pod swoje niebezpieczne skrzydła. W tę „pajęczą sieć łowców ludzi” najczęściej wpadają młodzi ludzie. Ci fałszywi profeci panoszą się na oczach wszystkich, wyciągając swoje macki po nowe ofiary, które są następnie wykorzystywane i wiedzione na manowce.

Nowy wiek wymaga swojego trybuna, dlatego też tak wielu złośliwych kłamców i oszczerców łatwo znajduje pożywkę do swojej niecnej działalności.  Istnieje jeszcze grupa ludzi, którzy są bardzo wyczuleni na wszystkie pozytywne zmiany, przez co są niezwykle podatni na wahania kosmicznych oddziaływań. Ludzie ci nie zachowują swojej nowo ukształtowanej świadomości tylko dla siebie lecz przekazują ją – nieświadomie – w formie promieniowania swojemu otoczeniu, co z kolei wywołuje odpowiednie oddziaływania ewolucyjne.

Złoty Wiek jest początkiem prawdziwego życia w sensie twórczym. Wraz z jego nastaniem Ziemianie rozpoczną jedyny w swoim rodzaju „wzlot umysłowy” lecz zanim się on rozpocznie musi upłynąć jeszcze 16 lat.    Żadna inna era nie jest w stanie wynieść Człowieka na tak wysoki poziom rozwoju umysłowego. Doznamy największej ewolucji, jaka miała kiedykolwiek miejsce. Wraz ze stopniowym nastawaniem ery Wodnika, mieszkańcy naszej planety będą pokonywali w swoim rozwoju stopień po stopniu z wyjątkiem tych, którzy będą się temu rozwojowi opierali. Ci odpadną, o ile nie wyzbędą się swoich złych przyzwyczajeń. Ten ciężki czas przejściowy będzie nam dawał coraz więcej negatywnych zachowań. Planeta będzie się oczyszczać aż do 3 lutego 2029r.